Any success working with OpenCV on the PineA64?
#1
Tôi hiện đang làm việc trên nhiều dự án sử dụng OpenCV và đã tự hỏi nếu có ai đó đã thành công trong việc làm việc trên PineA64 do nó có CPU ARM64 chứ không phải phiên bản ARMv7 hoặc ARMv8 (Simlar to the TX2 hoặc RP3).


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Ctrl + Shift + Tab not working in Firefox Bolitoglossa 2 2,597 08-21-2020, 04:05 AM
Last Post: Bolitoglossa
  Input not working after a forced shutdown dic1911 1 2,267 12-24-2018, 07:45 PM
Last Post: tllim
  opencv on rock64 bendiro 4 5,177 02-07-2018, 05:08 AM
Last Post: xalius
  Mini-Tutorial to get a linux Desktop GUI working on Pine64+ speedro86 15 19,733 04-05-2017, 01:45 PM
Last Post: speedro86
  RESOLVED - LCD screen not working, HDMI does asuras 10 10,929 04-02-2017, 08:12 AM
Last Post: Luke
  PineA64 Getting Started Guide khgoh 12 19,678 03-04-2017, 08:53 PM
Last Post: Doryan
  Getting z-wave module working under ubuntu marcosti 6 8,523 02-10-2017, 07:53 AM
Last Post: JamesWatt
  Is the Wifi module working? clawinus 8 7,148 11-23-2016, 10:09 AM
Last Post: clawinus
  Any luck getting JACK working on the pine64? tampadave 1 2,478 09-23-2016, 06:54 PM
Last Post: pfeerick
  Pine 64 IR Receiver not working rajatgarg21 1 2,232 08-31-2016, 12:47 AM
Last Post: MarkHaysHarris777

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)