Any success working with OpenCV on the PineA64?
#1
Tôi hiện đang làm việc trên nhiều dự án sử dụng OpenCV và đã tự hỏi nếu có ai đó đã thành công trong việc làm việc trên PineA64 do nó có CPU ARM64 chứ không phải phiên bản ARMv7 hoặc ARMv8 (Simlar to the TX2 hoặc RP3).
  Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Ctrl + Shift + Tab not working in Firefox Bolitoglossa 2 1,178 08-21-2020, 04:05 AM
Last Post: Bolitoglossa
  Input not working after a forced shutdown dic1911 1 1,217 12-24-2018, 07:45 PM
Last Post: tllim
  opencv on rock64 bendiro 4 3,116 02-07-2018, 05:08 AM
Last Post: xalius
  Mini-Tutorial to get a linux Desktop GUI working on Pine64+ speedro86 15 13,784 04-05-2017, 01:45 PM
Last Post: speedro86
  RESOLVED - LCD screen not working, HDMI does asuras 10 6,287 04-02-2017, 08:12 AM
Last Post: Luke
  PineA64 Getting Started Guide khgoh 12 16,871 03-04-2017, 08:53 PM
Last Post: Doryan
  Getting z-wave module working under ubuntu marcosti 6 5,624 02-10-2017, 07:53 AM
Last Post: JamesWatt
  Is the Wifi module working? clawinus 8 4,323 11-23-2016, 10:09 AM
Last Post: clawinus
  Any luck getting JACK working on the pine64? tampadave 1 1,556 09-23-2016, 06:54 PM
Last Post: pfeerick
  Pine 64 IR Receiver not working rajatgarg21 1 1,457 08-31-2016, 12:47 AM
Last Post: MarkHaysHarris777

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)