PINE64
Offer: PinePhone UB Edition in Germany - Printable Version

+- PINE64 (https://forum.pine64.org)
+-- Forum: PinePhone (https://forum.pine64.org/forumdisplay.php?fid=120)
+--- Forum: PinePhone Hardware (https://forum.pine64.org/forumdisplay.php?fid=122)
+--- Thread: Offer: PinePhone UB Edition in Germany (/showthread.php?tid=14895)Offer: PinePhone UB Edition in Germany - firefox-58 - 09-15-2021

Offer - have no time for further updates + use

1 x PinePhone UB edition - can be flashed with all the buyer wants... if available
1 x Silicon Case
1 x spare back cover
1 x Glass protector
1 x original box
1 x USB-C cable

Phone is equipped with an glass protector, on more as an addon

Phone is in very good condition

80 € plus DHL costs. I am located in Germany and can sent it within the whole EU/GB


RE: Offer: PinePhone UB Edition in Germany - marek zamarte - 11-04-2021

(09-15-2021, 06:29 AM)firefox-58 Wrote: Oferta - nie masz czasu na dalsze aktualizacje + użyj

1 x edycja PinePhone UB - może być sflashowana na wszystkie potrzeby kupującego... jeśli jest dostępna
1 x silikonowe etui
1 x zapasowa tylna pokrywa
1 x szklana osłona
1 x oryginalne pudełko
1 x USB- Kabel C

Telefon jest wyposażony w szklaną osłonę, więcej jako dodatek

Telefon jest w bardzo dobrym stanie

80 € plus koszty DHL. Mieszkam w Niemczech i mogę wysłać go na terenie całej UE/GB

Wysyłka do PolskiRE: Offer: PinePhone UB Edition in Germany - Dr. Dreamer - 12-11-2021

Ist das Handy noch zu haben?