What images will rock have available on release?
#1
Chào mọi người !
Tôi havent thấy bất kỳ hình ảnh os phát hành được đăng để thử nghiệm hoặc cho những người có ban phát hành trước hoặc cách khác. Tôi đoán im chỉ hỏi hình ảnh os chúng ta sẽ thấy khi lô hàng đầu tiên nếu chúng tôi đặt hàng trước?

Im quan tâm đến debian chủ yếu, nhưng im cũng quan tâm đến những gì els e sẽ có sẵn. Với mức giá này có thể thay thế một số pi cho tôi.
  Reply
#2
(06-29-2018, 06:33 AM)tymbusku Wrote: Chào mọi người !
Tôi havent thấy bất kỳ hình ảnh os phát hành được đăng để thử nghiệm hoặc cho những người có ban phát hành trước hoặc cách khác. Tôi đoán im chỉ hỏi hình ảnh os chúng ta sẽ thấy khi lô hàng đầu tiên nếu chúng tôi đặt hàng trước?

Im quan tâm đến debian chủ yếu, nhưng im cũng quan tâm đến những gì els e sẽ có sẵn. Với mức giá này có thể thay thế một số pi cho tôi.

1. https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases

2. https://www.armbian.com/rock64/
If I am wrong please correct my content , thank !1. Use Pine64 Running Ubuntu 16.04 Web Server ( LAMP )

2. Use Pine64 Running Official Android 6  for Media player
3. Use Pine64 Running Volumio Digital Audio Player

  Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  RETRO-GAMING: UPDATED RELEASE OF RECALBOX FOR THE ROCK64 Mrfixit2001 30 12,429 10-20-2020, 04:36 PM
Last Post: lewellyn
  Linux Images (ROCK64) pineadmin 162 103,319 07-25-2020, 01:57 PM
Last Post: vve1505
  Rock 64 dashboard a639157781 0 322 01-07-2020, 10:14 AM
Last Post: a639157781
  Release 0.9.14 Ubuntu Mate desktop, LXDE, OMV, Docker CE (container) Luke 1 1,275 09-19-2019, 07:00 AM
Last Post: Malmgren
Star [archived] New Stable release from Ayufan (0.8.3) Luke 3 1,467 07-10-2019, 10:40 AM
Last Post: Malmgren
  ayufan 0.7.12 pre-release images (help testing) Luke 1 1,501 03-22-2019, 05:11 PM
Last Post: Luke
Star 0.7.8 Linux release from ayufan for Rock64 Luke 30 28,140 02-25-2019, 02:53 PM
Last Post: Luke
Big Grin ANNOUNCING *BETA* RELEASE OF RECALBOX FOR THE ROCK64 Mrfixit2001 70 22,800 01-31-2019, 03:53 PM
Last Post: Luke
  Upgrading to pre-release failure thewonderer 2 766 01-13-2019, 10:03 PM
Last Post: thewonderer
Smile [Archived] ANNOUNCING RECALBOX FOR THE ROCK64 - ALPHA RELEASE Mrfixit2001 95 21,654 08-04-2018, 01:47 AM
Last Post: Luke

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)