What images will rock have available on release?
#1
Chào mọi người !
Tôi havent thấy bất kỳ hình ảnh os phát hành được đăng để thử nghiệm hoặc cho những người có ban phát hành trước hoặc cách khác. Tôi đoán im chỉ hỏi hình ảnh os chúng ta sẽ thấy khi lô hàng đầu tiên nếu chúng tôi đặt hàng trước?

Im quan tâm đến debian chủ yếu, nhưng im cũng quan tâm đến những gì els e sẽ có sẵn. Với mức giá này có thể thay thế một số pi cho tôi.
  Reply


Messages In This Thread
What images will rock have available on release? - by tymbusku - 06-29-2018, 06:33 AM

Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Linux Images (ROCK64) pineadmin 163 122,265 01-05-2021, 10:43 AM
Last Post: DuckyBoi
  RETRO-GAMING: UPDATED RELEASE OF RECALBOX FOR THE ROCK64 Mrfixit2001 31 17,287 12-21-2020, 08:17 AM
Last Post: hermes73
  Rock 64 dashboard a639157781 0 490 01-07-2020, 10:14 AM
Last Post: a639157781
  Release 0.9.14 Ubuntu Mate desktop, LXDE, OMV, Docker CE (container) Luke 1 1,693 09-19-2019, 07:00 AM
Last Post: Malmgren
Star [archived] New Stable release from Ayufan (0.8.3) Luke 3 2,116 07-10-2019, 10:40 AM
Last Post: Malmgren
  ayufan 0.7.12 pre-release images (help testing) Luke 1 1,813 03-22-2019, 05:11 PM
Last Post: Luke
Star 0.7.8 Linux release from ayufan for Rock64 Luke 30 31,831 02-25-2019, 02:53 PM
Last Post: Luke
Big Grin ANNOUNCING *BETA* RELEASE OF RECALBOX FOR THE ROCK64 Mrfixit2001 70 32,065 01-31-2019, 03:53 PM
Last Post: Luke
  Upgrading to pre-release failure thewonderer 2 1,086 01-13-2019, 10:03 PM
Last Post: thewonderer
Smile [Archived] ANNOUNCING RECALBOX FOR THE ROCK64 - ALPHA RELEASE Mrfixit2001 95 27,187 08-04-2018, 01:47 AM
Last Post: Luke

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)